Menu

ประวัติความเป็นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ตระกูลเจริญสินได้ก้าวเข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองไทยเป็นครั้งแรก ด้วยพื้นฐานเชื้อสายของคนจีนที่ถนัดด้านการค้าขายและอาศัยพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ความอดทนและความขยันหมั่นเพียรโรงงานฟอกหนัง “เจริญสิน” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นกิจการของครอบครัว เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2488

ด้วยความมุ่งมั่นพากเพียรและความสามัคคีระหว่างพี่น้องรุ่นที่ 2 กิจการโรงงานฟอกหนังเจริญสินเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมั่นคง เครือข่ายธุรกิจของเจริญสินเริ่มขยายสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น รองเท้าสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ Manwood และรองเท้านิรภัย Pangolin จากนั้นเริ่มขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใยสังเคราะห์ เคมีภัณฑ์และยาง ธุรกิจสินค้าอุปโภค หลังจากนั้นได้เปิดตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ทำให้กลุ่มเจริญสินได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติมากขึ้น กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เมื่อโรงงานฟอกหนังเจริญสินได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2537 ภายใต้ชื่อบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยความพร้อมของกลุ่มเจริญสินจึงก้าวไปสู่การพัฒนาสู่ธุรกิจใหม่ๆ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่พักอาศัยให้เช่า รวมไปถึงอาคารคลังสินค้าและโรงงานขนาดเล็ก ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรุ่นที่ 2 ทำให้กลุ่มเจริญสินเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งดังเช่นในปัจจุบัน

ณ วันนี้เจริญสินรุ่นที่ 3 ก้าวเข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ มีประสิทธิภาพและความชำนาญเฉพาะทาง ผสานกับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจในระบบครอบครัวก้าวไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่ดีถึงการบริหารธุรกิจแบบยั่งยืน โดยมีสถาบันครอบครัวเป็นหลัก ควบคู่กับความสามัคคีและมีจริยธรรม เพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพต่อไป

Timeline

สำนักงานใหญ่ : 318/10-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

Call center :  +66 2259 0320
Fax : +66 2259 7504

เปิดเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.30 ถึง 17.00 น. 
ปิดเวลาทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Copyright 2019 © Charoensin