Menu

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน

มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา ช่วยเหลือการฝึกอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และสนับสนุนด้าน การกีฬาให้แก่ผู้พิการ รวมถึงร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา บ้านเด็กกำพร้า โดยเป็นไปตามปณิธานของประธานกลุ่มเจริญสิน ที่ต้องการตอบ แทนผืนแผ่นดินไทย ที่ให้กลุ่มเจริญสินเติบโตอย่างมั่นคงคู่สังคมไทยตลอดไป

ติดต่อมูลนิธิฯ

  • มูลนิธิวงษ์เจริญสิน เลขที่ 133/23 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

สำนักงานใหญ่ : 318/10-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

Call center :  +66 2259 0320
Fax : +66 2259 7504

เปิดเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 08.30 ถึง 17.00 น. 
ปิดเวลาทำการ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Copyright 2019 © Charoensin